Vipuvoimaa EU:lta

EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

Hanke

 • Hankekoodi: A75214
 • Hankkeen nimi: Legal Corporate Governance (LCG)
 • Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
 • Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
 • Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.6.2019 ja päättyy 28.2.2021
 • Toiminnan tila: Toiminnassa
 • Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hakijan perustiedot

 • Hakijan virallinen nimi: MARJA-LIISA JÄRVINEN OY
 • Organisaatiotyyppi: Mikroyritys
 • Y-tunnus: 1071141-2
 • Jakeluosoite: Piippukatu 11
 • Puhelinnumero: 0500542766
 • Postinumero: 40100
 • Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ
 • WWW-osoite: www.winlaw.fi
 • Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Järvinen Marja-Liisa
 • Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja
 • Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja-liisa.jarvinen(at)winlaw.fi
 • Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500542766
 • Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

 • Legal Corporate Governance, eli LCG-hankkeessa kehitetään kokonaan uusi, digitaalinen palvelualusta yritysten ja yhteisöjen hyvän hallinnon vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa kartoitetaan myös alustan kansainväliset markkinat.
 

Projektin julkinen rahoitus, euroa

 • Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 84 500
 • Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 84 500

Maantieteellinen kohdealue

 • Maakunnat: Keski-Suomi
 • Seutukunnat: Jyväskylän
 • Kunnat: Jyväskylä
Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa
 • Jakeluosoite: Piippukatu 11
 • Postinumero: 40100
 • Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ